Könyvtár

A könyvtárban a beiratkozás csak személyesen történik, beiratkozhatnak a diákok, es az iskola minden alkalmazottja

A beiratkozás menete: a nyomtatványok kitöltése az olvasok adataival (neve, neme, életkora, anyja neve, állandó vagy ideiglenes lakhelye, munkahelye, foglalkozása, telefonszáma).

A könyvtár szabályzata:

• Minden diáknak és alkalmazottnak joga van könyvet kölcsönözni.

• A kölcsönzés ideje két hét.

• Az olvasok adatai titkosak.

A használati szabályzat rögzíti a kölcsönözhető állományok körét,otthonra nem kölcsönözhetőek: atlaszok, lexikonok, folyóiratok, kazetták, csak az iskolán belül.

A könyvtár feladata, hogy a tanítás ideje alatt és a tanítási órán kívül lehetővé tegye állománya használatát.

Ha valaki elveszíti az általa kikölcsönzött könyvet helyette ugyanattól az írótól vagy azt, a könyvet vagy más címűt, kell visszaszolgáltassa annak megfelelő értékben.

A könyvtár biztosít fénymásolási lehetőséget a diákok és tanárok számára. A könyvek teljes tartalmát tilos fénymásolni.

A könyvtár össz könyvállománya 16549 darab:

• Természettudomány és matematika: 1655 db

• Gazdaságtan: 196 db

• Technika: 353 db

• Irodalom: 9853 db

• Történelem: 598 db

• Gyerekirodalom és mesekönyv: 2338 db

• Idegen nyelv: 83 db

• Más témakörök: 1473 db

• Magyar nyelvű könyvek: 11199 db

• Román nyelvű könyvek: 5267 db

• Idegen nyelvű könyvek: 83 db