Iskolánkról...

A középiskola működése az 1956/57-es tanévvel kezdődik.1959-1963 között a középiskola a rendszerhez híven Maxim Gorkij nevet viseli. Az 1977/78-as tanévtől felsőbb utasításra az iskola profilt változtatott, mezőgépészeti szaklíceummá alakult, és ebben a formában működött1990-ig. Egy évre rá újabb átszervezés módosított az iskola életén. Elkezdődik az elméleti oktatás, ennek keretében sikerült beindítani az informatika oktatást. Az iskola az 1995/96-os tanévtől magyar-román tagozattal működik.

Iskolánk a Bocskai István nevet 2006-ban vette fel, hiszen e nyárádmenti kisvárosban választották fejedelemmé 1605 február 21-én a a vallási tolleranciát, szabadságszeretet felvállaló erdélyi fejedelmet. Iskolánk a Nyárádmente egyetlen középfokú oktatást bíztosító intézménye.

Jelen pillanatban elméleti és szakliceumi oktatás is zajlik az intézményben 17 osztállyal ebből 2 Ötödik szintű szakmai képzés, Matematika – Informatika, Természettudományok, Filológia, Kereskdelem és Autószerelői szakokon. Évfolyamonként minden szakon egy osztályt működtetünk. A szakmai oktatás területén 4 felsőfokú végzettséggel rendelkező tanár és egy szakképzetlen mérnöktanár tanít. A gyakorlatokat 3 mester vezeti. Autószerelői szakon tanuló diákjaink hajtási jogosítványt is szerezhetnek külön szakmai képzés eredményeként.

Oktatói személyzet

Intézmény vezető

Igazgató: Fülöp László

Személyzet

oktatók száma a szakoktatásban : 5 mérnöktanár, 3 mester, 1 informatika tanár

diákok száma összesen 418

diákok száma a szakoktatásban 219

szaktantermek: 2 szaktanterem, 1 autószerelő műhely

Iskolánkban alkalmazott tanárok száma: 27

Címzetes tanár: 15

Helyettesítő tanár: 12

Kisegítő személyzet

könyvtáros, laboráns, titkárnő, könyvelő

Adatok az intézmény helységeiről / termek

TipusHelységek számaTerület (nm)
Osztálytermek1649 mp/osztály
Szakkabinet320/15/30
Informatika/ kémia-fizika labor2+1180 nm/labor
Műhelyek372
Sportterem11080
Könyvtár160
Pszihológia kabinet115
Raktárhelységek210*2
Vezetői irodák236
Titkárság118